Valjakkoajon yleiskokous 30.10.2011 Ypäjällä Hevosopiston tiloissa

30.10.2011

 • 11.00 – 12.00 Kilpailujärjestäjien palaveri, v. 2012 kisapäivien suunnittelu, auditorio
 • 12.00 – 13.00 Lajin yleiskokous auditoriossa
 • 13.00 – 13.30 Kahvitauko
 • 13.30 – 14.00 Valjakkoajourheilun Tuki ry:n sääntömääräinen syyskokous

Valjakkoajon yleiskokouksen työjärjestys

 • 1§ Kokouksen avaus, puheenjohtaja.
 • 2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • 3§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri.
 • 4§ Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 • 5§ Vahvistetaan tulevan valjakkoajon lajikomitean ohjesääntö.
 • 6§ Esitetään tulevan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja edellisen vuoden toimintakertomus.
 • 7§ Tehdään SRL:n hallitukselle esitys valjakkoajon lajikomitean puheenjohtajaksi seuraavalle kaudelle.
 • 8§ Valitaan valjakkoajon lajikomiteaan kolme jäsentä erovuoroisten tilalle. Vuonna 2011 erovuoroisia ovat Leena Vähä-Erkkilä, Ben Simonsén ja Marko Särmäharju.
 • 9§ Muut esilletulevat asiat. .
 • 10§ Kokouksen päättäminen.

Valjakkoajourheilun Tuki ry:n sääntömääräisen kokouksen työjärjestys

 • 1§ Kokouksen avaus, puheenjohtaja.
 • 2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 • 3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • 4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • 5§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
 • 6§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 • 7§ Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänen varalleen tilintarkastaja, joka voi olla myös tilintarkastusyhteisö.
 • 8§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kahvitusta varten pyydetään ennakkoilmoittautumista:
Olavi Vainikainen, puh. 040-5017192 tai olavi.vainikainen@villenhuolinta.fi

9.10.2011 SRL/Valjakkoajojaosto Valjakkoajourheilun Tuki ry

TERVETULOA!

2011/kokous.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)