Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Valjakkotapahtuma Wiurilassa 30.10.2010

10.00 – 10.15Kahvitarjoilu ravintolarakennuksen kokoustilassa
10.15 – 11.00Valjakkoajokilpailujen järjestämisohjeet ja lomakkeisto,
Kati Honkanen esittelee uunituoretta opinnäytetyötään
11.00 – 12.00Valjakkoajokilpailujen järjestäjäpalaveri ja 2011 kilpailupäivien sopiminen
12.00 – 13.00Valjakkoajojaosto tarjoaa osallistujille keittolounaan lisukkeineen,
vaihtoehdot kirkas porokeitto tai kasviskeitto
13.00 alkaenkokoustilassa:
- lajin yleiskokous
- Valjakkoajourheilun Tuki ry:n syyskokous


Kokousten päätyttyä on Wiurilan emäntä, Ann-Louise Brüninghaus, luvannut esitellä halukkaille yksityistä vaunumuseotaan.Osallistujia pyydetään ennakkoon 20.10.2010 mennessä ilmoittautumaan osallistumisestaan Olavi Vainikaiselle, puh. 040-5017192, tai sähköpostitse olavi.vainikainen@villenhuolinta.fi ja samalla ilmoittamaan haluamansa vaihtoehto lounaan suhteen.

Lajin yleiskokouksen työjärjestys

1§ Kokouksen avaus, puheenjohtaja.
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri.
4§ Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
5§ Esitetään tulevan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja kuluvan vuoden toimintakertomus.
6§ Tehdään SRL:n hallitukselle esitys valjakkoajojaoston puheenjohtajaksi seuraavalle kaudelle.
7§ Valitaan valjakkoajojaostoon kolme jäsentä erovuoroisten tilalle. Vuonna 2010 erovuoroisia ovat Kati Honkanen, Hannu Kalalahti ja Juha Vilenius.
8§ Muut esille tulevat asiat.
9§ Kokouksen päättäminen.

Valjakkoajourheilun Tuki ry:n syyskokouksen työjärjestys

1§ Kokouksen avaus, puheenjohtaja
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7§ Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänen varalleen tilintarkastaja, joka voi olla myös tilintarkastusyhteisö
8§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9§ Kokouksen päättäminen

Tervetuloa !

Turussa 6.10.2010

SRL/Valjakkoajojaosto, hallitus
ValjakkoajourheilunTuki ry, hallitus

2010/tapahtuma.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)