Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Tärkeitä kohtia Valjakkoajon kilpailusääntöihin 2009

AV 28.4.2009

Lue huolella Valjakkoajosäännöt sekä www.valjakko.net/kisatietopankki

901 § VALJAAT JA VAUNUT

8. Valjastetun ponin ja vaunujen etäisyyden tulee olla riittävä vapaaseen liikkumiseen.

9. Poneilla vaaka tai puominkannatin tulee olla riittävän mittainen antamaan vapaan liikehdinnän.

10. Kaikkien edellä mainittujen sääntöjen rikkomuksesta on tuomariston annettava suullinen varoitus tai keltainen kortti. Rikkeen toistosta samassa kisassa on seurauksena toinen keltainen kortti.

3.2 Keltainen varoituskortti. ks. SRL KS I § 60.

60.4 Keltainen kortti eli kirjallinen varoitus voidaan antaa tahallisesta sääntöjen vastaisesta toiminnasta tai toistuvasta lajisääntöjen rikkomisesta, lievästä hevosen sopimattomasta kohtelusta tai lievästä epäurheilijamaisesta käytöksestä. Kilpailutilanteessa keltaisen kortin antaa tuomariston puheenjohtaja tai stewardi yhdessä tuomariston puheenjohtajan kanssa. Keltainen kortti kirjataan tulostietoihin ja kilpailijan tietoihin KIPA:an siten, että saman kalenterivuoden aikana uutta rangaistusta määrättäessä aiempi keltainen kortti voidaan ottaa huomioon koventavana tekijänä.

6. Keskeyttäminen (R)

Kilpailija joka jostain syystä ei halua jatkaa osakoetta voi keskeyttää. Osakokeen keskeyttänyt tai A-kokeessa alle 50 % tuloksen saanut kilpailija voi tuomariston luvalla jatkaa seuraavassa osakokeessa.

7. Vetäytyminen (W)

Kilpailijan katsotaan vetäytyneen kisasta jos hän jostain syystä ei lähde osakokeeseen. Hän ei voi osallistua sen jälkeen muihinkaan osakokeisiin.
Em. voidaan tulkita myös siten, että kilpailija ei voi ilmoittautua kolmiosaiseen valjakkoajokilpailuun ainoastaan esim. koulu- ja tarkkuuskokeeseen.

4. Kilpailupaikan

muodostaa koko kilpailualueiden maapohja, verryttelyalueet, talli- ja pysäköintialueet.

2. Kilpailukelpoisuudella

2.1 Tarkoitetaan kilpailijan ja/tai hevosen oikeutta osallistua kilpailuihin tai luokkaan kilpailusääntöjen ja kutsun perusteella. Kilpailija tai alle 15-vuotiaan kilpailijan vanhemmat ovat vastuussa kilpailijan ja hevosten kilpailukelpoisuudesta.

2.2 Osallistuakseen kansalliseen luokkaan (helppo/vaativa), pitää valjakolla olla hyväksytty tulos aluekilpailusta (sis. kaikki osakokeet samasta kilpailusta). Osallistuakseen kansalliseen vaikeaan luokkaan, pitää valjakolla olla hyväksytty tulos vaativasta luokasta (sis. kaikki osakokeet samasta kilpailusta).

2.3 Voidakseen osallistua SM-luokkaan, on ajurin ja hevosten pitänyt osallistua vähintään yhteen vaikean luokan kilpailuun edellisellä tai kuluvalla kilpailukaudella ja saada hyväksytty tulos kokonaiskilpailusta sekä enintään 65 virhepistettä koulukokeesta.

3. Hevonen saa osallistua kerran yhdistettyyn kilpailuun (jossa kaikki osakokeet).

4. Ajuri, vaunut ja valjaat saavat osallistua B-kokeeseen kerran per 20 osallistujaa.

908 - 909 § LÄÄKINTÄHUOLTO / TURVALLISUUS

3. Kestävyyskokeen aikana ajurilla ja avustajalla on oltava mukana terveyskortti. Kortti on kiinnitettävä ajuriin/avustajaan helposti havaittavaan paikkaan. Ks. www.valjakko.net/kisatietopankki

4. Kilpailualueella on käytettävä hevosta talutettaessa kuolaimia.

913 § KILPAILIJA - AVUSTAJA - MAINOKSET

1.1 Saman kilpailijan on ajettava yhdistetyn kilpailun kaikki osakokeet samalla hevosella. Valjakon miehistöön kuuluvan avustajan ei tarvitse olla sama kaikissa osakokeissa. SM-luokkaan osallistuva kilpailija saa ajaa ainoastaan kerran luokassa.

1.2 Hevosparivaljakon ajurin alaikäraja on 16 vuotta. Hevosvaljakon ajurin alaikäraja on 14 vuotta. Ponivaljakon ajuri voi olla alle 14-, mutta yli 12-vuotias, jos kilpailu suoritetaan yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella. Ponivaljakon ajurilla ei ole yläikärajaa

1.3 Alle 18-vuotiaan ajurin avustajan on oltava vähintään 18-vuotias.
Yli 18-vuotiaan ajurin avustajan on oltava kilpailuissa vähintään 14-vuotias.

1.4 Osallistumisoikeus on sen vuoden alusta jonka aikana ko. iät saavutetaan.

1.5 II-ponivaljakoilla ei vaadita avustajaa.

1.6 Kansallisiin kilpailuihin osallistuvalla ajurilla on oltava SRL:n kilpailulupa ja avustajan on oltava SRL:n seuran jäsen.

914 § HEVONEN / PONI

1. Nelivuotias hevonen saa osallistua alueluokkiin ja 5-vuotias kansallisiin luokkiin. Kansainvälisissä kisoissa yksikköjen on oltava vähintään kuusivuotiaita. Erivapauksia ei myönnetä.

2.1 Hevosen säkäkorkeus on yli 148 cm. 148 cm ja sitä pienemmät eläimet luokitellaan poneiksi.

2.2 Ponit jaetaan kahteen kokoluokkaan: I ponit; säkäkorkeus yli 120 cm. sekä II ponit; säkäkorkeus 120 cm ja alle.

3. SM- ja kansainvälisissä kilpailuissa yksikköluokassa ponin korkeuden tulee olla yli 120 cm ja kv. pariluokissa yli 108 cm.

4. Yhdistetyssä valjakkoajokilpailussa, joka käsittää kaikki kolme osakoetta hevonen saa kilpailla ainoastaan kerran samassa osakokeessa. Jos kilpailu käsittää ainoastaan kokeet A ja/tai C voi sama hevonen kilpailla kahdessa luokassa.

915 § REKISTERÖINTI

Hevosen tulee olla rekisteröity KS I mukaisesti.

Rokotustodistus vaaditaan. Ilman asianmukaisia rokotuksia hevonen ei voi majoittua eikä startata kilpailupaikalla. Ks. SRL KS I § 19.1-1.5

916 § TUNNUSNUMEROT

1. Jokainen kilpailija hankkii ennen ilmoittautumistaan valjakkokohtaisen kilpailunumeron, jonka on oltava näkyvillä kiinnitettynä vaunuun koko kilpailun ajan, myös verryttelyssä.

2. Kilpailupaikalle saavuttaessa kullakin hevosella on kilpailijan hankkima hevosnumero tunnistamista varten (tämä on sama kuin vaununnumero + pareilla A. B, jollei kilpailukutsussa toisin mainita). Numeron tulee olla näkyvissä kaikkialla missä hevosta liikutetaan, yksiköillä vasemmalla puolella ja pareilla ulkopuolella.

3. Tunnusnumeron puuttumisesta voidaan ensimmäisellä kerralla antaa varoitus. Toistuvasta tapauksesta seuraa puheenjohtajatuomarin tai päästewardin antama keltainen kortti.

917 § OSANOTTO

1. Kilpailija

1.1 Ks. § 913. Kukin kilpailija saa käyttää omaa ajotyyliään.

1.2 Kilpailijan tulee käyttää samaa hevosta kaikissa osakokeissa. Poikkeuksena § 921 määräykset.

1.3 kilpailija saa osallistua ainoastaan kerran kun kilpailussa on enintään 20 lähtijää B-kokeessa. § 940.1.1

1.4 Avustaja voi osallistua useamman kerran A- ja C-kokeeseen.

2. Avustajan vaihto

2.1 B-kokeen E-osuudelle lähdön jälkeen on kaikissa tapauksissa kielletty.

3. Ajopiiska A- ja C-kokeessa

3.1 Kilpailijalla on oltava valjakkoajoon soveltuva ajopiiska. Siiman voi sitoa helposti irrotettavasti piiskan varteen. Kokonaisuuden on oltava tarpeeksi pitkä jotta sillä ylettää kaikkiin hevosiin.

3.2 Ilman kädessä olevaa piiskaa radalle tulevaa kilpailijaa rangaistaan 10 virhepisteellä.

3.3 Jos radalla oleva kilpailija pudottaa tai ei pidä piiskaa kädessä seuraa 10 virhepistettä.

3.4 Pudonnutta piiskaa ei tarvitse nostaa, mutta avustaja voi ojentaa ajurille varapiiskan.

4. Ajopiiska B-kokeessa

Jos muu kuin ajuri käyttää piiskaa on seurauksena 20 virhepistettä.

5. Pukeutuminen A ja C-kokeessa

5.1 Ajurin ja avustajan pukeutumisen tulee soveltua vaunujen ja valjaiden tyyliin.

5.2 Takki tai kansallispuku, ajoesiliina, päähine, käsineet ovat pakolliset kilpailijalle.

5.3 Avustajalla on oltava takki tai kansallispuku, päähine ja käsineet.

5.4 Päätuomari voi antaa kuumalla tai sateisella säällä poikkeusluvan.

5.5 Väärästä pukeutumisesta seuraavat virhepisteet § 937 ja § 957.

6. Pukeutuminen B-kokeessa

6.1 B-kokeessa pukeutuminen on vapaampaa. Shortsien käytöstä seuraa 10 vp. jokaista tapausta kohden.

6.2 Vaunumiehistön on käytettävä hyväksyttyä, kiinnitettyä turvakypärää. Väärinkäytöksestä on seurauksena osakokeen hylkäys.

7. Kilpailun ulkopuolella

Kilpailija ei saa osallistua kilpailuun sen ulkopuolella.

918 § VAUNUT

1.1 Vaunujen mitat A- ja C-kokeessa

LuokkaPyörätAvustajaMinimileveys Vaikea/Vaativa /Helppo
I Poniyksiköt2 tai 41 vieressä tai takana138 cm / 125 cm / 125 cm
(Valjakkoajojaoston päätöksellä kilpailukaudella 2009 hyväksytän vaikeissa luokissa 125 cm)
II Poniyksiköt2 tai 41 Ei pakollinen ks. edell.120 cm / 120 cm / 110 cm

1.2 Vaunujen mitat B-kokeessa

LuokkaPyörätAvustajaMinimileveys Vaikea/Vaativa /Helppo
Poniparit4 225 kg1 takana125 cm
I Poniyksiköt4 90 kg1 takana125 cm
II Poniyksiköt2 tai 4 50 kg1 vieressä tai takana (Ei pakollinen)120 cm / 110 cm / 110 cm

1.3 Kaikkien luokkien jarruttomien vaunujen hevosilla tulee olla mäkivyö

1.10 Kilpailija jonka vaunut eivät täytä sääntöjen määräyksiä, eivätkä ole turvalliset, hylätään ko. osakokeesta.

2. Osuuksien ajat B-kokeessa

2.1 Enimmäisaika lasketaan jokaiselle osuudelle kilpailun tason mukaisten nopeuksien mukaan

2.2 Vähimmäisaika A- (ja C-) osuudella on kaksi minuuttia ja E-osuudella kolme minuuttia enimmäisaikaa pienempi. (B- ja) D-osuudella ei ole vähimmäisaikaa.

2.3 Sallittu aika A- (ja C-) osuuksilla on enimmäisaika +20 %. (B-), D- ja E-osuuden sallittu aika on kaksinkertainen enimmäisaika.

2.4 Sallitun ajan ylittänyt kilpailija hylätään.

3. Ajanotto

3.1 Kilpailujen matka-ajat otetaan EMIT laitteistolla.

3.2 Kilpailijat saavat varmistusvälineeksi ”GreenmCard:in” johon merkitsevät osuuksiensa ajoajat.

4. Lähtö ja maali

4.1 Kilpailijoiden tulisi olla valmiina lähtöön 10 min ennen aikatauluaikaa.

4.2 Kilpailijan on lähdettävä A-osuudelle aikataulunsa mukaisessa lähtöajassa. Avustaja leimaa EMIT-kortin. Lähettäjä antaa myöhästyneelle kilpailijalle uuden, sopivan lähtöajan. Tuomariston hyväksymä myöhästymisaika ilmoitetaan tulospalveluun. Kilpailijaa rangaistaan 0,2 vp:llä alkavalta myöhästymissekunnilta.

4.3 Kilpailijat lähtevät A-osuudelle, lähtölinjan taakse pysähdyksestä, ajanottajan käskystä. Muille osuuksille lähtö tapahtuu itsenäisesti aikatauluajalla.

5. Aikavirheet matkaosuuksilta

5.1 Kilpailijaa rangaistaan A-, (C-) ja E-osuuksilla 0,2 virhepisteellä jokaista alkavaa sekuntia kohden alitetusta vähimmäisajasta. Kaikilla osuuksilla kilpailija saa 0,2 virhepistettä alkavista enimmäisajan ylittävistä sekunneista. Sallitun ajan ylittämisestä seuraa B-kokeen hylkääminen. Estetuomarin pöytäkirja ks. www.valjakko.net/kisatietopankki

2009/huomioita.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)