Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2009:huomioita [2016/07/25 09:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Tärkeitä kohtia Valjakkoajon kilpailusääntöihin 2009 ======
 +
 +AV 28.4.2009
 +
 +Lue huolella Valjakkoajosäännöt sekä www.valjakko.net/kisatietopankki
 +
 +
 +===== 901 § VALJAAT JA VAUNUT =====
 +
 +8. Valjastetun **ponin** ja vaunujen etäisyyden tulee olla riittävä vapaaseen liikkumiseen.
 +
 +9. **Poneilla** vaaka tai puominkannatin tulee olla riittävän mittainen antamaan vapaan liikehdinnän.
 +
 +10. Kaikkien edellä mainittujen sääntöjen rikkomuksesta on tuomariston annettava suullinen
 +varoitus tai keltainen kortti. Rikkeen toistosta samassa kisassa on seurauksena toinen keltainen kortti.
 +
 +===== 3.2 Keltainen varoituskortti. ks. SRL KS I § 60. =====
 +
 +60.4 Keltainen kortti eli kirjallinen varoitus voidaan antaa tahallisesta sääntöjen
 +vastaisesta toiminnasta tai toistuvasta lajisääntöjen rikkomisesta, lievästä
 +hevosen sopimattomasta kohtelusta tai lievästä epäurheilijamaisesta käytöksestä.
 +Kilpailutilanteessa keltaisen kortin antaa tuomariston puheenjohtaja tai stewardi yhdessä tuomariston puheenjohtajan kanssa.
 +Keltainen kortti kirjataan tulostietoihin ja kilpailijan tietoihin KIPA:an siten, että saman kalenterivuoden aikana uutta rangaistusta määrättäessä aiempi keltainen kortti voidaan ottaa huomioon koventavana tekijänä.
 +
 +===== 6. Keskeyttäminen (R) =====
 +
 +Kilpailija joka jostain syystä ei halua jatkaa osakoetta voi keskeyttää. Osakokeen keskeyttänyt
 +tai A-kokeessa alle 50 % tuloksen saanut kilpailija voi tuomariston luvalla jatkaa seuraavassa
 +osakokeessa.
 +
 +===== 7. Vetäytyminen (W) =====
 +
 +Kilpailijan katsotaan vetäytyneen kisasta jos hän jostain syystä ei lähde osakokeeseen. Hän ei voi
 +osallistua sen jälkeen muihinkaan osakokeisiin.\\ 
 +//Em. voidaan tulkita myös siten, että kilpailija ei voi ilmoittautua kolmiosaiseen valjakkoajokilpailuun ainoastaan esim. koulu- ja tarkkuuskokeeseen.//
 +
 +===== 4. Kilpailupaikan =====
 +
 +muodostaa koko kilpailualueiden maapohja, verryttelyalueet, talli- ja pysäköintialueet.
 +
 +===== 2. Kilpailukelpoisuudella =====
 +
 +2.1 Tarkoitetaan kilpailijan ja/tai hevosen oikeutta osallistua kilpailuihin tai luokkaan kilpailusääntöjen
 +ja kutsun perusteella. Kilpailija tai alle 15-vuotiaan kilpailijan vanhemmat ovat vastuussa kilpailijan ja
 +hevosten kilpailukelpoisuudesta.
 +
 +2.2 Osallistuakseen kansalliseen luokkaan (helppo/vaativa), pitää valjakolla olla hyväksytty tulos aluekilpailusta (sis. kaikki osakokeet samasta kilpailusta). Osallistuakseen kansalliseen vaikeaan luokkaan, pitää valjakolla olla hyväksytty tulos vaativasta luokasta (sis. kaikki osakokeet samasta kilpailusta).
 +
 +2.3 Voidakseen osallistua SM-luokkaan, on ajurin ja hevosten pitänyt osallistua vähintään yhteen
 +vaikean luokan kilpailuun edellisellä tai kuluvalla kilpailukaudella ja saada hyväksytty tulos
 +kokonaiskilpailusta sekä enintään 65 virhepistettä koulukokeesta.
 +
 +3. Hevonen saa osallistua kerran yhdistettyyn kilpailuun (jossa kaikki osakokeet).
 +
 +4. Ajuri, vaunut ja valjaat saavat osallistua B-kokeeseen kerran per 20 osallistujaa.
 +
 +===== 908 - 909 § LÄÄKINTÄHUOLTO / TURVALLISUUS =====
 +
 +3. Kestävyyskokeen aikana ajurilla ja avustajalla on oltava mukana terveyskortti. Kortti on kiinnitettävä
 +ajuriin/avustajaan helposti havaittavaan paikkaan. Ks. www.valjakko.net/kisatietopankki
 +
 +4. Kilpailualueella on käytettävä hevosta talutettaessa kuolaimia.
 +
 +===== 913 § KILPAILIJA - AVUSTAJA - MAINOKSET =====
 +
 +1.1 Saman kilpailijan on ajettava yhdistetyn kilpailun kaikki osakokeet samalla hevosella.
 +Valjakon miehistöön kuuluvan avustajan ei tarvitse olla sama kaikissa osakokeissa. SM-luokkaan
 +osallistuva kilpailija saa ajaa ainoastaan kerran luokassa.
 +
 +1.2 **Hevosparivaljakon** ajurin alaikäraja on 16 vuotta. **Hevosvaljakon** ajurin alaikäraja on 14
 +vuotta. **Ponivaljakon** ajuri voi olla alle 14-, mutta yli 12-vuotias, jos kilpailu suoritetaan yleiseltä
 +liikenteeltä suljetulla alueella. Ponivaljakon ajurilla ei ole yläikärajaa
 +
 +1.3 Alle 18-vuotiaan ajurin avustajan on oltava vähintään 18-vuotias.\\ 
 +Yli 18-vuotiaan ajurin avustajan on oltava kilpailuissa vähintään 14-vuotias.
 +
 +1.4 Osallistumisoikeus on sen vuoden alusta jonka aikana ko. iät saavutetaan.
 +
 +1.5 **II-ponivaljakoilla** ei vaadita avustajaa.
 +
 +1.6 Kansallisiin kilpailuihin osallistuvalla ajurilla on oltava SRL:n kilpailulupa ja avustajan on oltava
 +SRL:n seuran jäsen.
 +
 +===== 914 § HEVONEN / PONI =====
 +
 +1. Nelivuotias hevonen saa osallistua alueluokkiin ja 5-vuotias kansallisiin luokkiin. Kansainvälisissä
 +kisoissa yksikköjen on oltava vähintään kuusivuotiaita. Erivapauksia ei myönnetä.
 +
 +2.1 **Hevosen** säkäkorkeus on yli 148 cm. 148 cm ja sitä pienemmät eläimet luokitellaan **poneiksi**.
 +
 +2.2 **Ponit** jaetaan kahteen kokoluokkaan: **I ponit**; säkäkorkeus yli 120 cm. sekä **II ponit**; säkäkorkeus
 +120 cm ja alle.
 +
 +3. SM- ja kansainvälisissä kilpailuissa yksikköluokassa **ponin** korkeuden tulee olla yli 120 cm ja kv. pariluokissa yli 108 cm.
 +
 +4. Yhdistetyssä valjakkoajokilpailussa, joka käsittää kaikki kolme osakoetta hevonen saa kilpailla
 +ainoastaan kerran samassa osakokeessa. Jos kilpailu käsittää ainoastaan kokeet A ja/tai C voi sama
 +hevonen kilpailla kahdessa luokassa.
 +
 +===== 915 § REKISTERÖINTI =====
 +
 +Hevosen tulee olla rekisteröity KS I mukaisesti.
 +
 +Rokotustodistus vaaditaan. Ilman asianmukaisia rokotuksia hevonen ei voi majoittua eikä startata
 +kilpailupaikalla. Ks. SRL KS I § 19.1-1.5
 +
 +===== 916 § TUNNUSNUMEROT =====
 +
 +1. Jokainen kilpailija hankkii ennen ilmoittautumistaan valjakkokohtaisen kilpailunumeron, jonka
 +on oltava näkyvillä kiinnitettynä vaunuun koko kilpailun ajan, myös verryttelyssä.
 +
 +2. Kilpailupaikalle saavuttaessa kullakin hevosella on kilpailijan hankkima hevosnumero tunnistamista
 +varten (tämä on sama kuin vaununnumero + pareilla A. B, jollei kilpailukutsussa toisin mainita).
 +Numeron tulee olla näkyvissä kaikkialla missä hevosta liikutetaan, yksiköillä vasemmalla puolella
 +ja pareilla ulkopuolella.
 +
 +3. Tunnusnumeron puuttumisesta voidaan ensimmäisellä kerralla antaa varoitus. Toistuvasta
 +tapauksesta seuraa puheenjohtajatuomarin tai päästewardin antama keltainen kortti.
 +
 +===== 917 § OSANOTTO =====
 +
 +==== 1. Kilpailija ====
 +
 +1.1 Ks. § 913. Kukin kilpailija saa käyttää omaa ajotyyliään.\\ 
 +
 +1.2 Kilpailijan tulee käyttää samaa hevosta kaikissa osakokeissa. Poikkeuksena § 921 määräykset.\\ 
 +
 +1.3 kilpailija saa osallistua ainoastaan kerran kun kilpailussa on enintään 20 lähtijää B-kokeessa. §
 +940.1.1\\ 
 +
 +1.4 Avustaja voi osallistua useamman kerran A- ja C-kokeeseen.
 +
 +==== 2. Avustajan vaihto ====
 +
 +2.1 B-kokeen E-osuudelle lähdön jälkeen on kaikissa tapauksissa kielletty.
 +
 +==== 3. Ajopiiska A- ja C-kokeessa ====
 +
 +3.1 Kilpailijalla on oltava valjakkoajoon soveltuva ajopiiska. Siiman voi sitoa helposti irrotettavasti
 +piiskan varteen. Kokonaisuuden on oltava tarpeeksi pitkä jotta sillä ylettää kaikkiin hevosiin.\\ 
 +
 +3.2 Ilman kädessä olevaa piiskaa radalle tulevaa kilpailijaa rangaistaan 10 virhepisteellä.\\ 
 +
 +3.3 Jos radalla oleva kilpailija pudottaa tai ei pidä piiskaa kädessä seuraa 10 virhepistettä.\\ 
 +
 +3.4 Pudonnutta piiskaa ei tarvitse nostaa, mutta avustaja voi ojentaa ajurille varapiiskan.
 +
 +==== 4. Ajopiiska B-kokeessa ====
 +
 +Jos muu kuin ajuri käyttää piiskaa on seurauksena 20 virhepistettä.
 +
 +==== 5. Pukeutuminen A ja C-kokeessa ====
 +
 +5.1 Ajurin ja avustajan pukeutumisen tulee soveltua vaunujen ja valjaiden tyyliin.\\ 
 +
 +5.2 Takki tai kansallispuku, ajoesiliina, päähine, käsineet ovat pakolliset kilpailijalle.\\ 
 +
 +5.3 Avustajalla on oltava takki tai kansallispuku, päähine ja käsineet.\\ 
 +
 +5.4 Päätuomari voi antaa kuumalla tai sateisella säällä poikkeusluvan.\\ 
 +
 +5.5 Väärästä pukeutumisesta seuraavat virhepisteet § 937 ja § 957.\\ 
 +
 +==== 6. Pukeutuminen B-kokeessa ====
 +
 +6.1 B-kokeessa pukeutuminen on vapaampaa. Shortsien käytöstä seuraa 10 vp. jokaista tapausta kohden.\\ 
 +
 +6.2 Vaunumiehistön on käytettävä hyväksyttyä, kiinnitettyä turvakypärää. Väärinkäytöksestä on
 +seurauksena osakokeen hylkäys.\\ 
 +
 +==== 7. Kilpailun ulkopuolella ====
 +
 +Kilpailija ei saa osallistua kilpailuun sen ulkopuolella.
 +
 +===== 918 § VAUNUT =====
 +
 +1.1 Vaunujen mitat A- ja C-kokeessa\\ 
 +|Luokka|Pyörät|Avustaja|Minimileveys Vaikea/Vaativa /Helppo|
 +|I Poniyksiköt|2 tai 4|1 vieressä tai takana|138 cm / 125 cm / 125 cm|
 +|(Valjakkoajojaoston päätöksellä kilpailukaudella 2009 hyväksytän vaikeissa luokissa 125 cm)||||
 +|II Poniyksiköt|2 tai 4|1 Ei pakollinen ks. edell.|120 cm / 120 cm / 110 cm|
 +
 +1.2 Vaunujen mitat B-kokeessa\\ 
 +|Luokka|Pyörät|Avustaja|Minimileveys Vaikea/Vaativa /Helppo|
 +|Poniparit|4 225 kg|1 takana|125 cm|
 +|I Poniyksiköt|4 90 kg|1 takana|125 cm|
 +|II Poniyksiköt|2 tai 4 50 kg|1 vieressä tai takana (Ei pakollinen)|120 cm / 110 cm / 110 cm|
 +
 +1.3 Kaikkien luokkien jarruttomien vaunujen hevosilla tulee olla mäkivyö
 +
 +1.10 Kilpailija jonka vaunut eivät täytä sääntöjen määräyksiä, eivätkä ole turvalliset, hylätään ko.
 +osakokeesta.\\ 
 +
 +===== 2. Osuuksien ajat B-kokeessa =====
 +
 +2.1 Enimmäisaika lasketaan jokaiselle osuudelle kilpailun tason mukaisten nopeuksien mukaan\\ 
 +
 +2.2 Vähimmäisaika A- (ja C-) osuudella on kaksi minuuttia ja E-osuudella kolme minuuttia enimmäisaikaa pienempi. (B- ja) D-osuudella ei ole vähimmäisaikaa.\\ 
 +
 +2.3 Sallittu aika A- (ja C-) osuuksilla on enimmäisaika +20 %. (B-), D- ja E-osuuden sallittu aika on kaksinkertainen enimmäisaika.\\ 
 +
 +2.4 Sallitun ajan ylittänyt kilpailija hylätään.\\ 
 +
 +===== 3. Ajanotto =====
 +
 +3.1 Kilpailujen matka-ajat otetaan EMIT laitteistolla.
 +
 +3.2 Kilpailijat saavat varmistusvälineeksi "GreenmCard:in" johon merkitsevät osuuksiensa ajoajat.
 +
 +4. Lähtö ja maali
 +
 +4.1 Kilpailijoiden tulisi olla valmiina lähtöön 10 min ennen aikatauluaikaa.
 +
 +4.2 Kilpailijan on lähdettävä A-osuudelle aikataulunsa mukaisessa lähtöajassa. Avustaja
 +leimaa EMIT-kortin. Lähettäjä antaa myöhästyneelle kilpailijalle uuden, sopivan lähtöajan. Tuomariston hyväksymä myöhästymisaika ilmoitetaan tulospalveluun.
 +Kilpailijaa rangaistaan 0,2 vp:llä alkavalta myöhästymissekunnilta.
 +
 +4.3 Kilpailijat lähtevät A-osuudelle, lähtölinjan taakse pysähdyksestä, ajanottajan käskystä. Muille
 +osuuksille lähtö tapahtuu itsenäisesti aikatauluajalla.
 +
 +5. Aikavirheet matkaosuuksilta
 +
 +5.1 Kilpailijaa rangaistaan A-, (C-) ja E-osuuksilla 0,2 virhepisteellä jokaista alkavaa sekuntia kohden
 +alitetusta vähimmäisajasta. Kaikilla osuuksilla kilpailija saa 0,2 virhepistettä alkavista
 +enimmäisajan ylittävistä sekunneista. Sallitun ajan ylittämisestä seuraa B-kokeen hylkääminen.
 +Estetuomarin pöytäkirja ks. www.valjakko.net/kisatietopankki
  
2009/huomioita.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 09:42 (ulkoinen muokkaus)